Inici > Actualitat > Notícies > Escola de Famílies Sr. Pablo Gómez

El dia 15 de febrer el Sr. Pablo Gómez, notari de referencia de l’Entitat, va impartir una escola de famílies al conjunt de families de la nostra associació. 

Es va parlar sobre el Testament, una figura notarial molt flexible i que ens permet expressar les nostres voluntats de manera molt acurada i detallada. Permet disposar que volem que passi en un futur, deixar disposat que volem que passi amb la nostra herència, anomenar tutors, curadors  (si hi ha sentència d’incapacitació) i administrador (tant si hi ha sentència d’incapacitació com si no), dels fills/es amb discapacitat, i inclús preveure la disposició dels bens de la pròpia persona amb discapacitat a la seva mort, etc.

El Patrimoni Protegit i les seves finalitats: de protecció patrimonial, fiscal i per evitar el copagament dels serveis assistencials per a persones amb discapacitat. El Sr. Gómez, aposta per la figura del Patrimoni Protegit no per deixar bens patrimonials al fill/a amb discapacitat sinó per fer donatius econòmics que serveixin per cobrir les despeses del dia a dia d’aquest.

L’Assistència, El Codi Civil Català, ens ofereix una eina que possibilita dins d’un marc legal, oferir els suports  a la capacitat d’obrar, quan aquests siguin necessàris. Això es possible sol·licitant a l’autoritat judicial el nomenament d’un assistent, sense necesitar d’incapacitar.

Us deixem el tríptic elaborat per l’Associació sobre aquests temes.

Sin títuloSin títuloII