Inici > Avís Legal

Titularitat de la web

El domini www.downlleida.org es troba registrat i és propietat de ASSOCISACIÓ LLEIDATANA SÍNDROME DE DOWN (en adelante, DOWN LLEIDA),amb domicili a Lleida, Plaça Sant Pere, 3, Baixos y con C.I.F. G-25351305.

Termes i condicions

La present lloc web té un caràcter merament informatiu i per a ús personal de l’usuari.L’accés i navegació a aquesta pàgina web li atorga la condició d’usuari i implica l’acceptació i el coneixement ple del present avís legal. Si no accepta l’avís legal, haurà d’abstenir-se d’accedir o d’utilitzar la web.L’avís legal i/o les condicions del servei, podran ser modificades quan DOWN LLEIDA ho consideri oportú o quan es produeixin canvis legislatius o tecnològics. Aquestes modificacions seran vàlides des de la seva publicació en aquest lloc web.

Continguts i propietat intel·lectual

Els continguts que es mostren a la web són vigents a la data de la seva última actualització, reservant-se DOWN LLEIDA les facultats de modificar-los, actualitzar-los o eliminar-los en qualsevol moment, sense que això pugui donar dret a cap reclamació o indemnització.DOWN LLEIDA realitzarà tots els esforços per a garantir l’accés i disponibilitat de la web.L’usuari reconeix que els continguts de la web són de titularitat exclusiva de DOWN LLEIDA. Es prohibeix, excepte autorització expressa del titular de la web, la modificació, descàrrega, transmissió, còpia, reproducció, explotació, comunicació, distribució o transformació dels continguts del lloc web.L’accés a la web no implica, en cap cas, que l’usuari tingui dret sobre els textos, missatges, dissenys, logos, codi font, gràfics, imatges, dibuixos, àudio, vídeo, marques, noms comercials o altres signes distintius que apareixen al portal, els drets dels quals corresponen a DOWN LLEIDA.Alguns dels continguts de la web poden ser descarregats per l’usuari sempre que sigui per a ús privat i sense finalitat comercial.

Links

DOWN LLEIDA posa a disposició dels usuaris de la web una sèrie de “links” de proveïdors a efectes merament informatius.DOWN LLEIDA no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços cap altres llocs o pàgines web que es puguin incloure en aquestes webs, sent l’usuari qui accedeix sota la seva responsabilitat al contingut i en les condicions d’ús que existeixin en aquests.

Responsabilitat

L’accés a www.downlleida.org és voluntari i responsabilitat exclusiva dels usuaris.DOWN LLEIDA no es responsabilitza del mal ús que l’usuari pugui fer d’aquesta web.Tanmateix, DOWN LLEIDA no es farà responsable dels danys i perjudicis que es poguessin derivar de la disponibilitat i continuïtat del funcionament del portal.DOWN LLEIDA no garanteix la inexistència de virus informàtics o altres elements que poguessin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquesta web o dels enllaços, per tant DOWN LLEIDA no es responsabilitza dels perjudicis que poguessin causar.

Política de privacitat i protecció de dades

D’acord amb els articles 21 i 22 de la Llei 34/2002, de 21 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic i l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades personals s’incorporen a un fitxer responsabilitat de l’Associació Lleidatana Síndrome de Down (Plaça Sant Pere, 3, baixos, 25005-Lleida)i que seran tractades amb les finalitats de gestionar els contactes de l’associació per a l’enviament d’informació sobre les activitats de l’associació i publicitàries.DOWN LLEIDA garanteix la confidencialitat de les dades recaptades i l’adopció de les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de conformitat amb la legislació vigent, i es compromet a no utilitzar les dades amb finalitats incompatibles a les indicades i a no comunicar o cedir, llevat de les excepcions legalment previstes, les dades de caràcter personal.L’usuari garanteix que les dades que proporciona són exactes i actualitzades i es compromet a comunicar a DOWN LLEIDA qualsevol rectificació o modificació en aquestes. En el supòsit que l’usuari faciliti dades d’una o vàries persones, aquest es fa responsable de l’acreditació del dret d’informació i del consentiment, de la licitud de la comunicació o cessió i del compliment de les obligacions en matèria de protecció de dades de caràcter personal.L’informem que pot exercitar gratuïtament els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el responsable del fitxer a la següent direcció postal:

Associació Down Lleida

Ref: Protecció de Dades
Plaça Sant Pere, 3, baixos, 25005 - Lleida

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals s’interpretaran i regiran d’acord la legislació espanyola.Per a la resolució de qualsevol litigi, controvèrsia o diferència que estigui relacionada amb l’accés o utilització del present lloc web, seran competents els Jutjats i Tribunals de Lleida, renunciant expressament, tant DOWN LLEIDA com l’usuari, a qualsevol altre fur que els hi pugui correspondre.

Copyright © 2014. Tots els drets reservats.

Dissenyat per Bits&Roses