Inici > Down Lleida > Missió, Visió i Valors

Missió:

Promoure la transformació social, apoderant les persones amb la síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals, en la presa de decisions, potenciant les seves capacitats, autonomia i benestar, al llarg del seu projecte de vida, d’acord als dictàmens de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

Visió:

Una societat inclusiva, preparada per oferir igualtat d’oportunitats per a tothom, on les persones amb discapacitat siguin les protagonistes de la seva vida, en igualtat de condicions a la resta de persones.

Valors:

  • PROTAGONISME de les persones amb la síndrome de Down i altres discapacitats i les seves famílies.
  • ACOLLIDA de totes les persones.
  • INCLUSIÓ de les persones amb la síndrome de Down i altres discapacitats en tots els àmbits socials.
  • EFICÀCIA mitjançant el treball en xarxa que asseguri un aprenentatge conjunt i un enriquiment mutu als professionals.
  • EXCEL·LENCIA en l’atenció a les persones i gestió dels suports necessaris.
  • TRANSPARÈNCIA informant a la societat sobre la finalitat i els resultats de la inversió als diferents Programes.