Inici > Down Lleida > Missió, Visió i Valors

Missió:

Down Lleida és una entitat que va néixer fruit de la iniciativa d’un grup de famílies amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down, garantint la igualtat d’oportunitats, i  ajudar-les a incorporar-se de manera activa dins la societat.

La nostra entitat treballa per afavorir un canvi de mentalitat en la societat actual, en la manera de veure i considerar les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals.

Busca assegurar  l’excel·lència en l’atenció a les persones amb síndrome de Down.

Down Lleida pretén potenciar la plena participació de les persones amb síndrome de Down en la societat, socialitzar la igualtat d’oportunitats i de tracte, i proporcionar els recursos i suports necessaris per fer efectiva aquesta participació com a pas imprescindible per aconseguir la INCLUSIÓ.

Visió:

Invoquem la igualtat d'oportunitats entre les persones amb capacitats diverses, una equiparació real des de la solidaritat i el respecte en el si d'una societat tolerant i plural, l'objectiu de la qual és la inclusió de les persones amb síndrome de Down en els diferents àmbits socials.

Valors

  • PROTAGONISME de les persones amb síndrome de Down.
  • COMPROMÍS amb les persones amb síndrome de Down i les seves famílies.
  • MILLORA CONTINUADA dels programes.
  • EFICÀCIA mitjançant el treball en xarxa que asseguri un aprenentatge conjunt i un enriquiment mutu als professionals.
  • TRANSPARÈNCIA informar a la societat sobre el destí final i els resultats de la inversió als diferents Programes.