Inici > Què fem > Atenció a families

La finalitat d’aquest Departament és informar, assessorar, orientar i donar suport a les famílies en tots aquells aspectes necessaris, tot buscant sempre la igualtat d’oportunitats per a les persones amb síndrome de Down.

atencio-families-000

  • Servei d’Acollida, Orientació i Seguiment Protocol d’acollida de noves famílies (Diagnòstic pre-natal i post-natal) - Primera Noticia
  • Fomentar la participació en Programes Estimulació Primerenca
  • Crear xarxes i estructures de suport i coordinació: Associació-Hospitals / Associació-CDIAP’s / Família-Família
  • Acollida a famílies immigrants
  • Informació i assessorament sobre el procés d’assistència, incapacitació i tutela
  • Escola de Pares i Mares
  • Escola de Germans i Germanes
  • Implementació de la metodologia de la Planificació Centrada en la Persona (PCP) com a eina bàsica per a l’elaboració dels Plans personals de vida, reconeixent així el dret de les persones a participar activament en aquest.
  • Servei de Beques