Inici > Què fem > Sociolaboral > Formació pre-laboral

Formació Pre-laboral

Adreçada a joves que estan cursant l’educació secundària post-obligatòria (CFGM, Programes de formació i inserció) en centres educatius o que s’estan formant en altres recursos de la comunitat, amb l’objectiu de preparar-los per a una posterior inserció laboral a l’empresa ordinària.

 • Programa d’orientació, assessorament, coordinació i suport durant la formació professional segons les capacitats i interessos de cada jove
 • Sessions grupals de formació a l’enitat:
  • Habilitats socials i autonomia personal
  • Educació Emocional
  • Estratègies d’aprenentatge
  • FOL (Formació i Orientació laboral)
  • Educació afectivo-sexual
  • Formació per l’oci

PROGRAMA SIOAS/18/2017: Formació A punt

Mitjançant l'ORDRE ESS/1120/2017, de 20 de novembre, es crea el marc per al desenvolupament del SIOAS/18/2017 que es desenvolupa a Down Lleida des del 01/09/2017 fins al 29/06/2018.

Servei integral d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de persones amb trastorn de salut mental i aconseguir la inserció laboral a l’empresa ordinària.

El programa va adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual i demandants d’ocupació no ocupades, inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya, i també a persones treballadores en actiu que es trobin en la fase de seguiment a la inserció i/o que requereixin aplicar la metodologia de treball amb suport.

L'objectiu general és millorar el grau d'ocupabilitat i la qualificació professional de cada persona davant de les exigències d'accés al mercat laboral, tenint en compte les seves necessitats i característiques personals.

Inclou actuacions de tutorització, formació i adquisició d’experiència professional des del 1 de setembre de 2017 i fins al 29 de juny de 2018, i que es concreten en:

1. Formació:

 • Tècniques de recerca de feina i en competències transversals
 • Noves tecnologies

2. Pràctiques no laborals en empreses ordinàries o en empreses d’inserció.

3. Tutorització i acompanyament a la inserció.

4. Seguiment posterior a la inserció.

5. Treball amb suport.

Totes aquestes actuacions estaran sempre adaptades a les característiques i a les necessitats de cada persona d’acord a un itinerari acordat des d’un inici amb ella mateixa i sempre tenint de referència la inserció laboral al mercat de treball ordinari.

Projecte subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i finançat amb fons procedents del FSE

 Logo Fons EuropeuDepartament de treball