Associació Down Lleida

Down Lleida

Down Lleida

DOWN LLEIDA va ser constituïda el 22 d’abril de 1995 com entitat sense ànim de lucre sota la denominació oficial d’ASSOCIACIÓ LLEIDATANA PER A LA SÍNDROME DE DOWN. Aquesta va nèixer fruit de la iniciativa d’un grup de pares i mares amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i ajudar-les a incorporar-se de manera activa dins la societat. Declarada d’utilitat pública per el Ministeri d’Interior d’acord a ordre del 24 de novembre de 2000.(Utilitat pública)

Tal i com recullen els estatuts, l’objectiu de l’associació és promoure la IGUALTAT D’OPORTUNITATS entre les persones amb diferents capacitats, una equiparació real des de la solidaritat i el respecte en el si d’una societat tolerant i plural. L’objectiu de la qual és la normalització i la inclusió de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals en els diferents àmbits socials.

Down Lleida treballa per afavorir un canvi de mentalitat en la societat actual en la manera de veure i considerar les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals.

El nostre àmbit d’actuació és la ciutat de Lleida i província. Actualment tenim 130 famílies sòcies. L’associatiu té dret a assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General que es celebren anualment en el primer semestre de l’any. Així com també poden participar de les activitats que promogui l’Associació i dels serveis que aquesta presta.

Inscrits al:

 • Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 1890.
 • Registre d’Entitats, Serveis i Establiments socials de la Generalitat, en la secció Entitat Privada d’iniciativa social amb el nº de registre E O 2465.
 • Cens d’Associacions Municipals de l’Ajuntament de Lleida amb el número d’ordre 165.
 • l’Institut Català del Voluntariat amb el número 000514.
 • Cens d’Associacions juvenils de la Generalitat de Catalunya amb el número 1862.
 • Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya com a secció esportiva amb el número A02062. 

En qualsevol entitat compromesa amb la millora dels Drets Humans, i més encara quan aquest compromís es realitza en favor de persones amb discapacitat i amb necessitat de suport, la política de Transparència i la rendició de comptes han de ser part de la seva raó de ser.

Per aquest motiu DOWN LLEIDA fa públiques al seu web les xifres, distribució i resultats de la seva gestió econòmica i de les seves activitats principals, de forma més exigent al que està marcat per l’actual Llei de Transparència. D’aquesta forma s’aconsegueix un seguiment fidel i actualitzat de l’ús que l’organització fa de les ajudes que rep, així com dels assoliments aconseguits pels contribuents i beneficiaris. Com a entitat es troba al corrent de totes les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

A DOWN LLEIDA el control i l’avaluació de la gestió econòmica és constant:

• L’organització reflexa en els Estatuts les funcions dels membres de la Junta Directiva pel seguiment del control de pagaments (dues signatures mancomunades en totes les operacions de pagament), i compta amb un sistema de supervisió de les operacions econòmiques (pagaments per targeta de crèdit, revisió de dietes de viatges i manutenció, control de transferències,..). Aquest seguiment disposa de dos nivells de supervisió: interna (per personal d’Administració de l’equip professional) i externa (per membres de la Junta Directiva aliens a la persona que signa els pagaments).

• Anualment, l’Assemblea General aprova els Informes de Gestió (econòmica i d’activitats) de l’any anterior, que estan disponibles en aquesta mateixa web.

• Anualment l’entitat sotmet els seus comptes a auditoria comptable externa. Consulta aquí el darrer informe d’auditoria.  

• Les donacions rebudes són registrades i comunicades formalment a la Hisenda Espanyola (‘formulari 182 Declaració informativa de Donacions’).

• Els comptes anuals de DOWN LLEIDA són dipositats en el Registre Nacional d’Associacions d’Utilitat Pública del Ministeri d’Interior segons l’article 2.4 del Reial decret 1740/2003, de 19 de desembre, sobre procediments relatius a associacions d’utilitat pública.

Els càrrecs directius de DOWN LLEIDA s’exerceixen gratuïta i voluntàriament de forma no remunerada. Les persones que formen part de la Junta Directiva tan sols reben compensació econòmica per les despeses generades (viatges, manutenció i allotjament) per la seva participació com a representants de l’organització en les activitats de la mateixa. Aquestes despeses són convenientment justificats i supervisats per assegurar el seu correcte ús.

INGRESSOS

2016

2017

2018

2019

2020

Serveis

113.659,85 €

143.408,49 €

126.238,45 €

119.911,50 €

111.020,40€

Socies/Sòcies

34.701,27 €

37.774,77 €

42.192,84 €

42.774,10 €

68.640,93€

Subvencions

268.000,26 €

240.328,37 €

288.788,19 €

316.030,80 €

283.534,04€

Donatius

110.010,23 €

72.220,82 €

99.090,39 €

83.539,14 €

70.658,16€

Activ. Extraordinàries

34.934,96 €

31.354,24 €

35.623,31 €

41.679,65 €

34.193,20€

Ing. Financers

-258,17 €

0 €

130,86 €

2.084,65 €

6.750€

Total

561.048,40 €

525.086,69 €

592.064,04 €

606.019,84 €

574.796,73€

DESPESES

2016

2017

2018

2019

2020

Personal

294.323,47 €

331.688,97 €

382.747,83 €

386.466,54 €

357.528,58€

Lloguers

27.625,01 €

302.37,36 €

31.337,24  €

26.279,52 €

12.809,74€

Reparacions

10.803,79 €

5.333,67 €

15.923,50 €

16.338,33 €

31.547,11€

Serveis professionals

4.996,20 €

5.757,22 €

6.043,38 €

10.726,70 €

8.072,20€

Transports

6.922,37 €

6.126,47 €

7.395,91 €

12.773,14 €

7.191,28€

Assegurançes

3.794,54 €

3.270,26 €

4.271,31 €

3.428,15 €

3.848,54€

Serveis bancaris

1.796,25 €

2.091,65 €

1.944,72 €

2.046,06 €

1.973,44€

13.210,55 €

1.340,65 €

12.725,98 €

12.596,14 €

11.177,11€

Altres serveis

112.834,01 €

98.715,48 €

83.740,11 €

113.515,96 €

18.873,01€

Altres tributs

105,00 €

180,79 €

163,85

163,85 €

927,81€

Deutes impagats

556,65 €

1.505,52 €

0 €

0 €

0€

Amortitzacions

7.085,41 €

7.085,41 €

10.685,34 €

18.475,60 €

15.981,58€

Total

484.053,25 €

493.333,45 €

556.979,17 €

602.809,99 €

469.930,38€

Missió:

Promoure la transformació de la societat, empoderant i visibilitzant a les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals, en la presa de decisions, potenciant les seves capacitats, autonomia i benestar, i promovent l’equitat i la igualtat d’oportunitats al llarg del seu projecte de vida, d’acord als dictàmens de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

Visió:

Una societat inclusiva que ofereixi les mateixes oportunitats a tothom, i on les persones amb discapacitat intel·lectual siguin les protagonistes de les seves vides, essent equitatius, oferint a cada persona els suports que necessita.

Valors:

 • EMPODERAMENT de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals i les seves famílies.
 • ACOLLIDA de totes les persones.
 • INCLUSIÓ I VISIBILITAT de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals en tots els àmbits socials.
 • TREBALL EN XARXA que asseguri un aprenentatge conjunt eficient i un enriquiment mutu als professionals i en coordinació amb la comunitat.
 • EXCEL·LENCIA en l’atenció a les persones i en la gestió dels suports necessaris des de la Planificació Centrada en la Persona.
 • TRANSPARÈNCIA I COMPLIANCE informant a la societat sobre la finalitat i els resultats de la inversió als diferents Programes compartint la informació sobre l’ús dels recursos existents.
 • INNOVACIÓ en el desenvolupament de nous programes, intervencions i demandes per aconseguir la màxima autonomia de les persones amb Síndrome de Down o altres discapacitats intel·lectuals, millorant la qualitat de vida de la família i enriquint a la vegada la societat en la qual participen.
 • IGUALTAT entre homes i dones.
 • SOLIDARITAT envers a altres persones.
 • COMPROMIS I SOSTENIBILITAT amb l’aplicació dels ODS (objectius del desenvolupament sostenible) de l’agenda 20/30.
DOWN LLEIDA forma part de:
 • DOWN ESPAÑA (Federació Espanyola d’Institucions per a la síndrome de Down)
   
 • Integrada dins de les següents xarxes de treball de DOWN ESPAÑA:
  • Red Nacional de Vida Independent (RNVI)
  • Red Integra (Treball)
  • Red Nacional de Germans (RNHER)
  • Red Nacional d’Educació Inclusiva (RNED)
 • ACTAS (Associació Catalana de Treball amb Suport)
 
 • FCVS (Federació Catalana de Voluntariat Social)
A més a més DOWN LLEIDA manté convenis de col·laboració amb la Universitat de Lleida i amb diversos centres d’educació secundària per a acollir alumnat en pràctiques i d’Aprenentatge i Servei.

Premis Integra XXI

2019

 • PaPanBread
 • Resquitx Restaurant
 • Sercodaga

2018

 • ALESSA
 • Cambra de Comerç de Lleida
 • Club Natació Lleida

2017

 • EKKE
 • Ferreteria Albert Soler
 • Institut de Recerca i Tecnologia Alimentaria (IRTA)

2016

 • Benito Arnó e hijos
 • Romero-Polo
 • Supsa, Supermercats Pujol

2015

 • Banasegur
 • Consejo Comarcal del Segrià
 • Mon Ermitage

2014

 • Ayuntamiento de Cervera
 • Club Tenis Lleida
 • Residencia JOVIAR

2013

 • Lavandería Blanquet
 • Colegio EPISCOPAL
 • ESCUELA Pia Balaguer

2012

 • Fundación Museo Sorigué
 • GRUPO SEGRE
 • McDonald’s Lleida

2011

 • Carrefour
 • Difale
 • Universidad de Lleida

2009

 • Ayuntamiento de Lleida
 • ADESMA Fundación
 • UGT Tierras de Lleida

2007

 • Hotel AC
 • Carnes Narcís
 • Colegio de Abogados

2006

 • Hotel NH
 • Centro de Belleza y Salud Mariona Martí
 • Departamento de Trabajo de la Generalitat

2005

 • Fundación Caixa Sabadell,
 • Servicios Territoriales de Educación en Lleida
 • Restaurante LOUVRE

2004

 • Obra Social La Caixa
 • Diputación de Lleida
 • Escuela de Hosteleria y Turismo de Lleida

Reconeixements

 • Premi Lluís Martí al Valor Social (2019)
 • Premi Gran Persona dels Armats de Lleida (2019)
 • XIII Premis Francesc Candel (2016)
 • Premi al voluntariat universitari de la Fundación Mútua Madrileña (2014)
 • Programa Joves: bona pràctica en l’àmbit de la joventut (2013 fins a l’actualitat)
 • Premi a la millor entitat sense ànim de lucre organitzat per la Jove Cambra Internacional de Lleida (2012)
 • Premi a l’Entitat en suport a l’Associació Antisida de Lleida (2012)
 • Premi INJUVE, Institut Nacional de Joventut (2011)
 • Premi Som Lleida (2011)
 • Premio CERMI, en la categoria de Voluntariat (2011)
 • Premi Baula & Ajuntament de Lleida (compartit amb Castellers de Lleida) com a “millor entitat cívica” (2010)
 • XVIII Premi Voluntariat de la Generalitat de Catalunya a Down Lleida pel projecte “Nous Voluntaris” (2010)
 • Premi NAFENT de la Coordinació Territorial de Joventut i GREC 2010 a Down Lleida (2010)
 • Premi Funde a la Igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral. Projecte Integra XXI (2010)
 • Premi ONCE a Down Lleida a la Solidaritat i la Superació (2009)
 • Premi d’Imatge infantil i Juvenil organitzat per TRAMA, Educació, ABACUS, Ajuntament de Lleida, en el programa de suport a la ESO de Down Lleida. II Premi (2009)
 • Premi de la Fundació Jaume Bofill, Aprenentatge i Servei (2008)
 • Publicació de “Nous Voluntaris” a “Emprendimiento Social Juvenil 18 buenas prácticas” de la Fundació Bertelsman (2008)
 • 1r Premi Jaume Ciurana a Accions Cíviques. Projecte “Nous Voluntaris” (2008)
 • Premi II concurs d’iniciatives Joves amb valors (2007)
 • Premi Obra Social la Caixa (2007)

L’elecció dels membres de la Junta Directiva es fa per votació de l’Assemblea General, amb obligatorietat de validar-ho cada 4 anys.

Tots aquests càrrecs s’exerceixen gratuïta i voluntàriament de forma no remunerada. Les persones que formen part de la Junta Directiva tan sols reben compensació econòmica per les despeses generades (viatges, manutenció i allotjament) per la seva participació com a representants de l’organització en les activitats de la mateixa. Aquestes despeses són convenientment justificades i supervisades per assegurar el seu correcte ús.

Les funciones de la Junta Directiva es troben recollides en els Estatuts de l’associació, i aquesta és la que administra, representa i atén el funcionament quotidià de l’entitat. La Junta es reuneix amb una periodicitat mensual en horari de tarda-nit per facilitar l’assistència de tots els membres.

Per contactar amb qualsevol dels membres de la Junta Directiva de l’entitat ho podeu fer en la següent adreça de correu electrònic: info@downlleida.org

Olga Parés

Presidenta. Des de 2019. Mestra educació infantil i mare.

Antonio Ramirez

Vicepresident. Des de 2019. Diplomat enfermeria i pare.

Rosa Ferró

Tresorera. Des de 2019. Assesora fiscal i mare.

Yolanda Ariza

Secretaria. Des de 2019. Auxiliar administrativa i germana.

Joan Cebrià

Vocal. Des de 2020. Professor de secundària i germà.

Ramon Conejo

Vocal. Des de 2020. Mestre jubilat i pare.

Eva Godia

Vocal. Des de 2011. Monitora de menjador, vetlladora i mare.

Josep Medina

Vocal. Des de 2001. Arqueòleg i pare.

Ester Nadal

Vocal. Des de 2014. Auxiliar administrativa.

Anna Oromí

Vocal. Des de 2018. Mestra educació infantil i mare.

Oscar Serrano

Vocal. Des de 2019. Enginyer industrial i pare.

Joan Sorribes

Vocal. Des de 2018. Recepcionista.

Lidia Viló

Vocal. Des de 2018. Metgessa i mare.

Carme Perpinyà

Coordinadora tècnica. Departament d’inserció laboral. Departament d’Atenció a les Persones. Des de 2006. Diplomada en Treball Social. Email de contacte

Eva Betbesé

Coordinadora pedagògica. Des de 2002. Diplomada en Magisteri. Llicenciada en Psicopedagogia. Postgrau en Prevenció y Atenció a la Primera Infancia. Postgrau en Educació Emocional.
Email de contacte

Pilar Agustín

Departament d’administració i comunicació. Des de 2012. Graduada en Treball Social. Màster en Cooperació Internacional al Desenvolupament. Postgrau en direcció i gestió d’entitats no lucratives.
Email de contacte

Loida Muñoz

Departament d’administració. Des de 2020. Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració i Finances. Tècnica en Prevenció de Riscos Laborals.
Email de contacte

Maria Granell

Departament de psicologia. Des de 2021. Llicenciada en Psicologia. Actualment en preparació per a l’exàmen de Psicologia Interna Resident (PIR).
Email de contacte

Laura Sánchez de la Nieta

Departament de psicologia. Des de 2016. Llicenciada en Psicologia. Màster en psicologia clínica i psicoteràpia infanto-juvenil.

Email de contacte

Ángela Cabrera

Departament de vida independent. Des de 2014. Graduada en Educació Social.
Email de contacte

Raquel Botigué

Departament de vida independent. Des de 2021. Cicle Formatiu en Integració Social.
Email de contacte

Xavier Palau

Departament d’inserció laboral i Departament d’oci, temps de lleure i voluntariat. Des de 2019. Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Tècnic d’Esports. Diplomat en Treball Social.
Email de contacte

Maite Teixidó

Departament d’inserció laboral. Des de 2008. Cicle Formatiu de Grau Superior en Integració Social. Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració.
Email de contacte

Maria Miret

Departament d’Educació i Departament d’oci, temps de lleure i voluntariat. Des de 2015. Graduada en Magisteri en Educació Primària menció necessitats educatives especials. Màster en Psicopedagogia.
Email de contacte

Judit Brufau

Departament de logopedia. Des de 2019. Diplomada en Logopedia y en Magisteri d’Educació Espcial. Postgrau en Atenció Precoç.
Email de contacte

Sara Román

Departament d’inserció laboral. Departament d’oci, temps de lleure i voluntariat. Des de 2016. Cicle Formatiu de Grau Superior en Educació Infantil. Cicle Formatiu de Grau Superior en Integració Social.
Email de contacte

Auditoria econòmica 2020

03/01/2022 6 MB DESCARREGA

Memòria econòmica 2017

23/05/2018 1 MB DESCARREGA