Associació Down Lleida

Down Lleida

Down Lleida

DOWN LLEIDA va ser constituïda el 22 d’abril de 1995 com entitat sense ànim de lucre sota la denominació oficial d’ASSOCIACIÓ LLEIDATANA PER A LA SÍNDROME DE DOWN. Aquesta va nèixer fruit de la iniciativa d’un grup de pares i mares amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i ajudar-les a incorporar-se de manera activa dins la societat. Declarada d’utilitat pública per el Ministeri d’Interior d’acord a ordre del 24 de novembre de 2000.(Utilitat pública)

Tal i com recullen els estatuts, l’objectiu de l’associació és promoure la IGUALTAT D’OPORTUNITATS entre les persones amb diferents capacitats, una equiparació real des de la solidaritat i el respecte en el si d’una societat tolerant i plural. L’objectiu de la qual és la normalització i la inclusió de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals en els diferents àmbits socials.

Down Lleida treballa per afavorir un canvi de mentalitat en la societat actual en la manera de veure i considerar les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals.

El nostre àmbit d’actuació és la ciutat de Lleida i província. Actualment tenim 115 famílies sòcies. Els socis tenen dret a assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General que es celebren anualment en el primer semestre de l’any. Així com també poden participar de les activitats que promogui l’Associació i dels serveis que aquesta presta.

Inscritos en

 • Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 1890.
 • Registre d’Entitats, Serveis i Establiments socials de la Generalitat, en la secció Entitat Privada d’iniciativa social amb el nº de registre E O 2465.
 • Cens d’Associacions Municipals de l’Ajuntament de Lleida amb el número d’ordre 165.
 • l’Institut Català del Voluntariat amb el número 000514.
 • Cens d’Associacions juvenils de la Generalitat de Catalunya amb el número 1862.
 • Consell Municipal per a persones amb discapacitat.
 • Consell de benestar i acció social de Lleida.

En qualsevol entitat compromesa amb la millora dels Drets Humans, i més encara quan aquest compromís es realitza en favor de persones amb discapacitat i amb necessitat de suport, la política de Transparència i la rendició de comptes han de ser part de la seva raó de ser.

Per aquest motiu DOWN LLEIDA fa públiques al seu web les xifres, distribució i resultats de la seva gestió econòmica i de les seves activitats principals, de forma més exigent al que està marcat per l’actual Llei de Transparència. D’aquesta forma s’aconsegueix un seguiment fidel i actualitzat de l’ús que l’organització fa de les ajudes que rep, així com dels assoliments aconseguits pels contribuents i beneficiaris. Com a entitat es troba al corrent de totes les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

A DOWN LLEIDA el control i l’avaluació de la gestió econòmica és constant:

• L’organització relfexa en els Estatuts les funcions dels membres de la Junta Directiva pel seguiment del control de pagaments (dues signatures mancomunades en totes les operacions de pagament), i compta amb un sistema de supervisió de les operacions econòmiques (pagaments per targeta de crèdit, revisió de dietes de viatges i manutenció, control de transferències,..). Aquest seguiment disposa de dos nivells de supervisió: interna (per personal d’Administració de l’equip professional) i externa (per membres de la Junta Directiva aliens a la persona que signa els pagaments).

• Anualment, l’Assemblea General aprova els Informes de Gestió (econòmica i d’activitats) de l’any anterior, que estan disponibles en aquesta mateixa web.

• Les donacions rebudes són registrades i comunicades formalment a la Hisenda Espanyola (‘formulari 182 Declaració informativa de Donacions’). Els comptes anuals de DOWN LLEIDA són dipositades en el Registre Nacional d’Associacions d’Utilitat Pública del Ministeri d’Interior segons l’article 2.4 del Reial decret 1740/2003, de 19 de desembre, sobre procediments relatius a associacions d’utilitat pública, en informe i format vigent que poden trobar-se en aquesta web.

Els càrrecs directius de DOWN LLEIDA s’exerceixen gratuïta i voluntàriament de forma no remunerada. Les persones que formen part de la Junta Directiva tan sols reben compensació econòmica per les despeses generades (viatges, manutenció i allotjament) per la seva participació com a representants de l’organització en les activitats de la mateixa. Aquestes despeses són convenientment justificats i supervisats per assegurar el seu correcte ús.

INGRESSOS

2015

2016

2017

2018

2019

Serveis

124.133,73 €

113.659,85 €

143.408,49 €

126.238,45 €

119.911,50 €

Socies/Sòcies

34.709,87 €

34.701,27 €

37.774,77 €

42.192,84 €

42.774,10 €

Subvencions

171.064,54 €

268.000,26 €

240.328,37 €

288.788,19 €

316.030,80 €

Donatius

60.391,80 €

110.010,23 €

72.220,82 €

99.090,39 €

83.539,14 €

Activ. Extraordinàries

24.778,70 €

34.934,96 €

31.354,24 €

35.623,31 €

41.679,65 €

Ing. Financers

42,02 €

-258,17 €

0 €

130,86 €

2.084,65 €

Total

415.120,66 €

561.048,40 €

525.086,69 €

592.064,04 €

606.019,84 €

DESPESES

2015

2016

2017

2018

2019

Personal

294.399,65 €

294.323,47 €

331.688,97 €

382.747,83 €

386.466,54 €

Lloguers

20.757,01 €

27.625,01 €

302.37,36 €

31.337,24  €

26.279,52 €

Reparacions

3.806,98 €

10.803,79 €

5.333,67 €

15.923,50 €

16.338,33 €

Serveis professionals

4.686,55 €

4.996,20 €

5.757,22 €

6.043,38 €

10.726,70 €

Transports

6.220,39 €

6.922,37 €

6.126,47 €

7.395,91 €

12.773,14 €

Assegurançes

3.280,07 €

3.794,54 €

3.270,26 €

4.271,31 €

3.428,15 €

Serveis bancaris

1.434,17 €

1.796,25 €

2.091,65 €

1.944,72 €

2.046,06 €

5.253,59 €

13.210,55 €

1.340,65 €

12.725,98 €

12.596,14 €

Altres serveis

79.504,01 €

112.834,01 €

98.715,48 €

83.740,11 €

113.515,96 €

Altres tributs

472,68 €

105,00 €

180,79 €

163,85

163,85 €

Deutes impagats

265,65 €

556,65 €

1.505,52 €

0 €

0 €

Amortitzacions

0,00 €

7.085,41 €

7.085,41 €

10.685,34 €

18.475,60 €

Total

420.080,75 €

484.053,25 €

493.333,45 €

556.979,17 €

602.809,99 €

Memòria econòmica 2017

23/05/2018 1 MB DESCARREGA

Pressupost 2018

21/05/2018 56 KB DESCARREGA

Memòria econòmica 2016

22/05/2017 146 KB DESCARREGA

Memòria econòmica 2015

23/05/2016 13 KB DESCARREGA

Memòria econòmica 2014

18/04/2014 9 KB DESCARREGA

Missió:

Promoure la transformació social, apoderant les persones amb la síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals, en la presa de decisions, potenciant les seves capacitats, autonomia i benestar, al llarg del seu projecte de vida, d’acord als dictàmens de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

Visió:

Una societat inclusiva, preparada per oferir igualtat d’oportunitats per a tothom, on les persones amb discapacitat siguin les protagonistes de la seva vida, en igualtat de condicions a la resta de persones.

Valors:

 • PROTAGONISME de les persones amb la síndrome de Down i altres discapacitats i les seves famílies.
 • ACOLLIDA de totes les persones.
 • INCLUSIÓ de les persones amb la síndrome de Down i altres discapacitats en tots els àmbits socials.
 • EFICÀCIA mitjançant el treball en xarxa que asseguri un aprenentatge conjunt i un enriquiment mutu als professionals.
 • EXCEL·LENCIA en l’atenció a les persones i gestió dels suports necessaris.
 •  TRANSPARÈNCIA informant a la societat sobre la finalitat i els resultats de la inversió als diferents Programes.
 • L’Associació Down Lleida està federada a Federació Espanyola de Institucions per a la Síndrome de Down  (Down España).
 • Integrada dins de la Red Nacional de Vida Independent (RNVI), Red Integra (Treball), Red Nacional de Germans (RNHER) i Red Nacional d’Educació de Down Espanya.
 • Coordinadora Síndrome de Down de Catalunya (Down Catalunya) constituïda l’any 2004 i de la qual Down Lleida és membre fundador
 •  Associació Catalana de Treball amb Suport (ACTAS)
 • Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS)
 • A més a més l’Associació Down Lleida té signat un conveni amb la Facultat de Ciències de l’Educació i Treball Social de la Universitat de Lleida (UDL) per acollir estudiants en pràctiques del Grau de Treball Social, Educació Social, Psicologia, i del màster en Psicopedagogia. També té convenis amb centres d’educació secundària per a que estudiants de Formació Professional en Integració Social puguin realitzar les seves pràctiques.

Premis Integra XXI

2019

 • PaPanBread
 • Resquitx Restaurant
 • Sercodaga

2018

 • ALESSA
 • Cambra de Comerç de Lleida
 • Club Natació Lleida

2017

 • EKKE
 • Ferreteria Albert Soler
 • Institut de Recerca i Tecnologia Alimentaria (IRTA)

2016

 • Benito Arnó e hijos
 • Romero-Polo
 • Supsa, Supermercats Pujol

2015

 • Banasegur
 • Consejo Comarcal del Segrià
 • Mon Ermitage

2014

 • Ayuntamiento de Cervera
 • Club Tenis Lleida
 • Residencia JOVIAR

2013

 • Lavandería Blanquet
 • Colegio EPISCOPAL
 • ESCUELA Pia Balaguer

2012

 • Fundación Museo Sorigué
 • GRUPO SEGRE
 • McDonald’s Lleida

2011

 • Carrefour
 • Difale
 • Universidad de Lleida

2009

 • Ayuntamiento de Lleida
 • ADESMA Fundación
 • UGT Tierras de Lleida

2007

 • Hotel AC
 • Carnes Narcís
 • Colegio de Abogados

2006

 • Hotel NH
 • Centro de Belleza y Salud Mariona Martí
 • Departamento de Trabajo de la Generalitat

2005

 • Fundación Caixa Sabadell,
 • Servicios Territoriales de Educación en Lleida
 • Restaurante LOUVRE

2004

 • Obra Social La Caixa
 • Diputación de Lleida
 • Escuela de Hosteleria y Turismo de Lleida

Reconeixements

 • Premi Lluís Martí al Valor Social (2019)
 • Premi Gran Persona dels Armats de Lleida (2019)
 • XIII Premis Francesc Candel (2016)
 • Premi al voluntariat universitari de la Fundación Mútua Madrileña (2014)
 • Programa Joves: bona pràctica en l’àmbit de la joventut (2013 fins a l’actualitat)
 • Premi a la millor entitat sense ànim de lucre organitzat per la Jove Cambra Internacional de Lleida (2012)
 • Premi a l’Entitat en suport a l’Associació Antisida de Lleida (2012)
 • Premi INJUVE, Institut Nacional de Joventut (2011)
 • Premi Som Lleida (2011)
 • Premio CERMI, en la categoria de Voluntariat (2011)
 • Premi Baula & Ajuntament de Lleida (compartit amb Castellers de Lleida) com a “millor entitat cívica” (2010)
 • XVIII Premi Voluntariat de la Generalitat de Catalunya a Down Lleida pel projecte “Nous Voluntaris” (2010)
 • Premi NAFENT de la Coordinació Territorial de Joventut i GREC 2010 a Down Lleida (2010)
 • Premi Funde a la Igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral. Projecte Integra XXI (2010)
 • Premi ONCE a Down Lleida a la Solidaritat i la Superació (2009)
 • Premi d’Imatge infantil i Juvenil organitzat per TRAMA, Educació, ABACUS, Ajuntament de Lleida, en el programa de suport a la ESO de Down Lleida. II Premi (2009)
 • Premi de la Fundació Jaume Bofill, Aprenentatge i Servei (2008)
 • Publicació de “Nous Voluntaris” a “Emprendimiento Social Juvenil 18 buenas prácticas” de la Fundació Bertelsman (2008)
 • 1r Premi Jaume Ciurana a Accions Cíviques. Projecte “Nous Voluntaris” (2008)
 • Premi II concurs d’iniciatives Joves amb valors (2007)
 • Premi Obra Social la Caixa (2007)

L’elecció dels membres de la Junta Directiva es fa per votació de l’Assemblea General, amb obligatorietat de validar-ho cada 4 anys.

Tots aquests càrrecs s’exerceixen gratuïta i voluntàriament de forma no remunerada. Les persones que formen part de la Junta Directiva tan sols reben compensació econòmica per les despeses generades (viatges, manutenció i allotjament) per la seva participació com a representants de l’organització en les activitats de la mateixa. Aquestes despeses són convenientment justificades i supervisades per assegurar el seu correcte ús.

Les funciones de la Junta Directiva es troben recollides en els Estatuts de l’associació, i aquesta és la que administra, representa i atén el funcionament quotidià de l’entitat. La Junta es reuneix amb una periodicitat mensual en horari de tarda-nit per facilitar l’assistència de tots els membres.

Per contactar amb qualsevol dels membres de la Junta Directiva de l’entitat ho podeu fer en la següent adreça de correu electrònic: info@downlleida.org

Olga Parés

Presidenta. Des de 2019. Mestra educació infantil i mare.

Antonio Ramirez

Vicepresident. Des de 2019. Diplomat enfermeria i pare.

Rosa Ferró

Tresorera. Des de 2019. Assesora fiscal i mare.

Yolanda Ariza

Secretaria. Des de 2019. Auxiliar administrativa i germana.

Josep Borràs

Vocal. Des de 2014. Comercial ramader i pare.

Joan Cebrià

Vocal. Des de 2020. Professor de secundària i germà.

Ramon Conejo

Vocal. Des de 2020. Mestre jubilat i pare.

Eva Godia

Vocal. Des de 2011. Monitora de menjador, vetlladora i mare.

Josep Medina

Vocal. Des de 2001. Arqueòleg i pare.

Ester Nadal

Vocal. Des de 2014. Auxiliar administrativa.

Anna Oromí

Vocal. Des de 2018. Mestra educació infantil i mare.

Oscar Serrano

Vocal. Des de 2019. Enginyer tècnic industrial i pare.

Joan Sorribes

Vocal. Des de 2018. Recepcionista.

Lidia Viló

Vocal. Des de 2018. Metgessa i mare.

Carme Perpinyà

Coordinadora tècnica. Departament d’inserció laboral. Departament d’Atenció a les Persones. Des de 2006. Diplomada en Treball Social. Email de contacte

Eva Betbesé

Coordinadora pedagògica. Des de 2002. Diplomada en Magisteri. Llicenciada en Psicopedagogia. Postgrau en Prevenció y Atenció a la Primera Infancia. Postgrau en Educació Emocional.
Email de contacte

Pilar Agustín

Departament d’administració i comunicació. Des de 2012. Graduada en Treball Social. Màster en Cooperació Internacional al Desenvolupament. Postgrau en direcció i gestió d’entitats no lucratives.
Email de contacte

Loida Muñoz

Departament d’administració. Des de 2020. Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració i Finances. Tècnica en Prevenció de Riscos Laborals.
Email de contacte

Gemma Oliver

Departament de psicologia. Des de 2009. Llicenciada en Psicologia. Màster en Psicologia Clínica i Psicoterapia. Postgrau en Psicologia clínica infanto-juvenil.
Email de contacte

Ángela Cabrera

Departament d’inserció laboral i Departament de vida independent. Des de 2014. Graduada en Educació Social.
Email de contacte

Xavier Palau

Departament d’inserció laboral i Departament d’oci, temps de lleure i voluntariat. Des de 2019. Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Tècnic d’Esports. Diplomat en Treball Social.
Email de contacte

Maite Teixidó

Departament d’inserció laboral. Des de 2008. Cicle Formatiu de Grau Superior en Integració Social. Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració.
Email de contacte

Judit Brufau

Departament de logopedia. Des de 2019. Diplomada en Logopedia y en Magisteri d’Educació Espcial. Postgrau en Atenció Precoç.
Email de contacte

Maria Miret

Departament d’Educació i Departament d’oci, temps de lleure i voluntariat. Des de 2015. Graduada en Magisteri en Educació Primària menció necessitats educatives especials. Màster en Psicopedagogia.
Email de contacte

Sara Román

Departament d’oci, temps de lleure i voluntariat. Des de 2016. Cicle Formatiu de Grau Superior en Educació Infantil. Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Atenció Sociosanitaria. Cursant Grau en Treball Social.
Email de contacte

Arnau Huguet

Departament d’inserció laboral i Departament de vida independent. Des de 2020. Graduat en Psicologia i Màster en Intervenció Psicosocial.
Email de contacte