El passat divendres 3 de juliol es va celebrar l’Assemblea General Ordinària de l’any 2020. Per primer cop, aquesta es va convocar en format telemàtic degut a la pandèmia de la covid19, i d’acord amb el que s’havia aprovat en assemblea extraordinària el passat mes de juny.

En aquesta assemblea el vicepresident de Down Lleida, Antonio Ramírez, va llegir la memòria d’activitats del 2020 destacant aquelles fites més rellevants, i aquesta va ser aprovada (properament la podreu descarregar en aquest web). De la memòria anual se’n destaca que:

  • S’ha realitzat l’acollida a 8 noves famílies sòcies
  • L’entitat compta amb 17 professionals a l’equip tècnic que reben formació contínua i participen dels diferents grups de treball, tant de Down España com de Down Catalunya.
  • S’ha elaborat un pla de captació de fons
  • S’ha tornat a superar el control de gestió de qualitat, mantenint la certificació ISO
  • Se’n destaca totes les empreses que han signat convenis de col·laboració i han donat suport econòmic a l’associació

La presidenta de Down Lleida, Olga Parés, va exposar quines son les línies de treball per al present any 2020, recollides al pla d’acció de l’entitat, que també va ser aprovat i que podeu consultar aquí. D’aquest pla d’acció en destaquem, entre altres les següents actuacions:

  • Voluntat de continuar treballant per aconseguir els recursos necessaris per obrir un pis amb suport per les persones que ho pugin necessitar
  • Promoció d’accions de voluntariat per part de persones amb síndrome de Down i discapacitat intel·lectual en altres entitats de la ciutat
  • Actualització del pla de voluntariat de l’entitat
  • Reforçar el paper de les pròpies persones amb discapacitat com a protagonistes d’allò que volen fer
  • Potenciar les aliances amb el sector empresarial

Leave A Comment

20 − 2 =