Pla estratègic DOWN LLEIDA 2021-2023

Publicacions

Pla d’acció 2020

Informe Diagnòstic Igualtat de Gènere

Pla d’acció 2019

Pla estratègic Down Lleida 2018-2020

Pla d’acció 2018

Pla d’acció 2017