Dades del denunciant (Si vol denunciar de forma anònima no complimenti les dades identificatives)

  Tipus de conducta denunciada

  El sistema intern d'informació permet reportar una infracció d'acord a la L 2/2023, marqui l'opció corresponent:

  Contractació pública.
  Serveis, productes i mercats financers.
  Blanqueig de capitals o financiació del terrorisme.
  Seguretat i conformitat dels productes comercialitzats.
  Seguretat del transport.
  Protecció del medi ambient.
  Protecció davant radiacions i seguretat nuclear.
  Seguretat dels aliments i dels pinsos, la sanitat animal i el benestar dels animals.
  Salut pública.
  Protecció dels consumidors.
  Protecció de la privacitat i de les dades personals, i seguretat de les xarxes i els sistemes d'informació.
  Interessos financers de la Unió i mercat interior.
  Corrupció pública o privada.
  Assetjament laboral o sexual.
  Propietat industrial o intelectual.
  Lliure competència.
  Subvencions, Hisenda Pública o Seguretat Social.
  Integritat moral dels Drets Humans.
  Coacció.
  Tràfic d'influències.
  Conflictes d'interessos.
  Prevenció de riscos laborals.
  Altres infraccions penals.
  Altres infraccions administratives greus i molt greus.

  Informació addicional dades possible infracció

  S'aporta documentació complementària:
  No

  Explicació de l'incidència detectada (Fets, dates, hores, llocs, proves, testimonis, etc.)