Els Nostres Serveis

Formació contínua

Objectiu: fomentar i potenciar la formació en els àmbits laboral, social, cognitiu i personal.

És la formació transversal indispensable tant per mantenir les competències ja assolides, com per adquirir nous coneixements que els permetran ésser ciutadans actius, participatius i responsables.

Adreçat a persones que han acabat la formació pre-laboral, estan en procés de recerca de feina i persones inserides en el món laboral.

Serveis del programa:

 • Sessions grupals
 • Tutories individuals
 • Seguiment i tutories amb la família
 • Escola de famílies

 • Acompanyament i recolzament en l’autonomia urbana

Contingut de les sessions formatives:

 • Habilitats socials i autonomia personal

 • Competències i eines digitals al treball

 • Educació Emocional

 • FOL (Formació i Orientació laboral)

 • Educació afectivo-sexual
 • Xerrades d’interès i de l’entorn comunitari

Contacta amb nosaltres per obtenir més informació