• Arrodoniment solidari Wala,Unipreus i Prilow
  • Fotografies Pura Vida Biloba
  • Solidary Party Biloba
  • Festa de Nadal 2022
  • XVII edició dels premis Integra XXI de DOWN LLEIDA.